...

Beogradski festival mačaka 2022

Prijava preko TOES Prijava za izložbu Felinološko društvo FELIS SERBICA organizuje međunarodnu izložbu TICA asocijacije 19. i 20. novembra 2022., u hali 1A Beogradskog Sajma. Ove godine, ova izložba je deo novog festivala posvećenog mačkama, prvi Belgrade Cat Fest...

Belgrade Cat Fest

Prijava preko TOES / Entry with TOES Prijava za izložbu SAOPŠTENJE ZA MEDIJE Felinološko društvo FELIS SERBICA organizuje međunarodnu izložbu TICA asocijacije 14. i 15. oktobra 2023., u hali 5 Beogradskog Sajma. Ova izložba je deo novog festivala posvećenog mačkama,...

Međunarodna izložba mačaka 2021

Felinološko društvo FELIS SERBICA je 09. i 10. oktobra 2021. održalo međunarodnu izložbu mačaka na Beogradskom Sajmu u hali 3. Na izložbi je učestvovalo nešto više od 100 rasnih i domaćih mačaka, više od 15 različitih rasa, od kojih je rasa Minuet bila prvi put...

Međunarodna TICA izložba mačaka – Beograd, mart 2017.

Međunarodna izložba mačaka „Rođendanska izložba“ održana je 4. i 5. marta 2017. godine, na Beogradskom Sajmu. Sudije koje su sudile na ovoj izložbi bile su: 1. – Kurt Vlach (Austrija) AB/SP 2. – Monika Dany (Austrija) AB/AB 3. – Thomas...

Međunarodna TICA izložba mačaka – Beograd 2016.

Međunarodna izložba mačaka „Deca i mačke“ održana je 5. i 6. marta 2016. godine, na Beogradskom Sajmu. Sudije koje su sudile na ovoj izložbi bile su: 1. – Pascale Portelas (Francuska) AB/SP 2. – Jean Marc Lagarde (Francuska) AB/AB 3. –...

Pin It on Pinterest

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.