...

Tribine i seminari

Felinološko društvo FELIS SERBICA za svoje članove i širu publiku organizuje razne felinološke tribine i seminare na kojima diskutujemo i predajemo o temama vezanim za naše ljubimce. U zavisnosti od teme, predavnja drže isključivo stručni felinolozi, veterinari, profesori veterinarskog fakulteta, odgajivači i drugi. U prvom planu su nam predavanja o zdravlju mačaka, njihovom odgoju ali i o odgovornom vlasništvu. Na ovaj način želimo da pozitivno utičemo na društvenu svest o felinologiji i njenoj popularizaciji.

Seminar za odgajivače mačaka – 2018.

24. februara 2018. godine, u hotelu Tulip Inn na Novom Beogradu, održan je seminar za odgajivače mačaka. Seminar je organizovala kompanija Royal Vet doo iz Beograda u saradnji sa felinološkim društvom Felis Serbica. Teme i predavači na seminaru bili su: Specifičnost i...

Seminar – Vakcinacija mačaka i TICA asocijacija

12. juna 2016. godine, u hotelu Excelsior održan je seminar o pravilima TICA asocijacije, načinu registracije mačaka, bodovanju mačaka na izložbama i korišćenju TICA on-line servisa. Takođe, veterinar DVM Vojislav Stamenković je održao predavanje o vakcinaciji mačaka...

Pin It on Pinterest

Share This
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.