...

24. februara 2018. godine, u hotelu Tulip Inn na Novom Beogradu, održan je seminar za odgajivače mačaka. Seminar je organizovala kompanija Royal Vet doo iz Beograda u saradnji sa felinološkim društvom Felis Serbica. Teme i predavači na seminaru bili su:

  • Specifičnost i kontrola polnog ciklusa mačaka – prof dr VLADIMIR Magaš
  • Redovno beleženje telesne mase mačića: moćan alat za upravljanje njihovim zdravljem – dr GRELLET Aurélien
  • Kako ishrana utiče na uzgojne performanse mačaka – dr GRELLET Aurélien
  • PREZENTACIJA NOVOG WEB SAJTA DRUŠTVA FELIS SERBICA – Milorad Vlahović

Ovom prilikom društvo Felis Serbica je uručilo priznanja „Počasni član“ svojim osnivačima i članovima Milici Tanjević i Tatjani Milojković.

Pin It on Pinterest

Share This
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.