...

Događaji

Udruženje FELIS SERBICA organizuje Međunarodne izložbe mačaka po pravilima TICA asocijacije, ali organizuje i edukativne seminare i tribine za svoje članove i sve druge ljubitelje i vlasnike mačaka. Cilj svih ovih dešavanja je unapređenje felinologije i širenje društvene svesti o tome kako možemo pomoći našim ljubimcima. Na našim izložbama učestvuju najbolje rasne i domaće mačke iz zemlje i čitave Evrope, dok ih ocenjuju najbolje felinološke sudije. Na seminarima i tribinama predavanja drže najbolji naši felinolozi, odgajivači, veterinari i profesori sa Veterinarskog fakulteta. Želja nam je da razmenom znanja i iskustava naučimo kako najbolje da rešavamo probleme odgoja i vlasištva mačaka, kako da unapredimo kvalitet njihovog života i zdravlja. Veliki broj dešavanja je otvoren za sve zainteresovane posetioce koji su uvek dobrodošli, a uslov je samo da su ljubitelji mačaka i da žele proširiti svoje znanje o njima i podeliti svoja iskustva sa nama.

Izložbe TICA

Međunrodne izložbe mačaka

Tribine i seminari

Felinološka predavanja

Kalendar događaja

Raspored i lista

Sastanci Društva

Za članove FS

Pin It on Pinterest

Share This
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.