...

Cenovnik

Cenovnik usluga važi za sve članove našeg Udruženja. Odnosi se na sve usluge koje pružamo u okviru naše delatnosti.

Članarina

Članarina u našem društvu iznosi 1850,00 dinara (15 eura) godišnje, i traje od 01. januara do 31. decembra tekuće godine. Članovi mogu postati svi koji žele da doprinesu razvoju felinologije i društva Felis Serbica i svi kojima su potrebne administrativne usluge vezane za odgoj mačaka i felinologiju.

Rodovnici i Transfer liste

Rodovnike mogu naručiti isključivo članovi našeg društva. Prilikom naručivanja rodovnika, Društvo odgajivaču izdaje Rodovnik i Transfer list. Naši rodovnici su međunarodno priznati u svim svetskim asocijacijama i naše društvo se nalazi na listi priznatih asocijacija i klubova TICA asocijacije. Naš rodovnik sadrži četiri kolone predaka i odlikuje se personalizovanom hologramskom zaštitom.

Cena izdavanja rodovnika i transfer lista je:

  • 1400,00 dinara (12 eura), ukoliko su oba roditelja registrovana u TICA asocijaciji
  • 1650,00 dinara (14 eura), ukoliko jedan ili oba roditelja nisu registrovana u TICA asocijaciji.

 Cena ponovnog izdavanja rodovnika ili transfer lista je:

  • 700,00 dinara (6 eura)

Cena ponovnog izdavanja rodovnika i transfer lista je:

  • 1400,00 dinara (12 eura)

Cene se odnose za izdavanje dokumentacije po mačetu.

Pin It on Pinterest

Share This
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.