...

Cenovnik

Cenovnik usluga važi za sve članove našeg Udruženja. Odnosi se na sve usluge koje pružamo u okviru naše delatnosti.

Članarina

Članarina u našem društvu iznosi 1850,00 dinara (15 eura) godišnje, i traje od 01. januara do 31. decembra tekuće godine. Članovi mogu postati svi koji žele da doprinesu razvoju felinologije i društva Felis Serbica i svi kojima su potrebne administrativne usluge vezane za odgoj mačaka i felinologiju.

Rodovnici i Transfer liste

Rodovnike mogu naručiti isključivo članovi našeg društva. Prilikom naručivanja rodovnika, Društvo odgajivaču izdaje Rodovnik i Transfer list. Naši rodovnici su međunarodno priznati u svim svetskim asocijacijama i naše društvo se nalazi na listi priznatih asocijacija i klubova TICA asocijacije. Naš rodovnik sadrži četiri kolone predaka i odlikuje se personalizovanom hologramskom zaštitom.

Cena izdavanja rodovnika i transfer lista je:

  • 1400,00 dinara (12 eura), ukoliko su oba roditelja registrovana u TICA asocijaciji
  • 1650,00 dinara (14 eura), ukoliko jedan ili oba roditelja nisu registrovana u TICA asocijaciji.

 Cena ponovnog izdavanja rodovnika ili transfer lista je:

  • 700,00 dinara (6 eura)

Cena ponovnog izdavanja rodovnika i transfer lista je:

  • 1400,00 dinara (12 eura)

Cene se odnose za izdavanje dokumentacije po mačetu.

Pin It on Pinterest

Share This
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.