...

Kutak šampiona

Kutak Šampiona posvećen je uspesima naših članova i njihovih mačaka. U okviru TICA sezone možete videti dobitnike Nacionalnih nagrada, Duna Awards nagrada, Regionalnih nagrada i Internacionalnih nagrada.

Nacionalne nagrade su nagrade koje se dodeljuju najbolje plasiranim mačkama u toku sezone u nekoj od država.

Duna Awards nagrade se dodeljuju najbolje plasiranim mačkama koje pripadaju nekom od 8 TICA klubova, koji pripadaju Dunavskom regionu.

Regionalne nagrade (RW) su prestižna priznanja koja se dodeljuju najbolje plasiranim mačkama u TICA regionu Južna Evropa. Ovo je najveći TICA region i pripadaju mu sledeće države: Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Francuska, Gibraltar, Grčka, Mađarska, Izrael, Italija, Kuvajt, Makedonija, Malta, Moldavija, Monako, Crna Gora, Portugal, Katar, Rumunija, Saudijska Arabija, Srbija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švajcarska, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati.

Internacionalne nagrade (IW) su najprestižnije nagrade koje se dodeljuju najuspešnijim mačkama na celom svetu.

TICA sezona 2019.

TICA sezona 2018.

TICA sezona 2017.

Pin It on Pinterest

Share This
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.