Godišnja Skupština felinološkog društva Felis Serbica održana je 02. juna 2019. godine, u hotelu Merkur Excelsior u Beogradu. Na ovoj Skupštini, delegati i članovi društva usvajali su odluke i akte koji će u daljem periodu odrediti funkcionisanje društva, a samim time...