...

Postani član

Za uspeh ste nam potrebni svi vi koji volite mačke! Stoga vas pozivamo da nam se pridružite. Statut i pravo članstva su osmišljeni tako da svako može sebe da nađe u aktivnostima ovog udruženja: vlasnici domaćih mačaka i mešanaca, vlasnici rasnih mačaka, oni koji vole izložbe i oni kojima je primarna zaštita mačaka. Članovi mogu biti i oni koji nemaju mačku, a ljubitelji su prirode, životinja, a posebno mačaka, svi koji osećaju potrebu da deo svog vremena daruju za dobrobit životinja i budućnost vide u humanijem društvu.

Pridružiti nam se možete vrlo jednostavno, popunjavanjem pristupnice i uplatom članarine na žiro-račun Društva.

Broj žiro-računa društva Felis Serbica: 205-123336-38 (Komercijalna banka)

Korisnik (na uplatnici) je: Felis Serbica, Petra Škundrića 20G, 11000 Beograd

Svrha uplate: članarina za tekuću godinu

Ako imate potrebu za dodatnim informacijama, obratite nam se putem elektronške pošte na: felis.serbica@gmail.com

Pin It on Pinterest

Share This
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.