...

Uzgojni pravilnik

Uzgojni pravilnik definiše prava i obaveze odgajivača našeg Udruženja. Predviđa i definiše osnovna uzgojna pravila, etički kodeks odgajivača i pravila felinološkog društva Felis Serbica. Svaki član i odgajivač našeg Udruženja obavezan je da poštuje sve njegove odredbe. Ovaj Pravilnik pisan je po najvišim svetskim felinološkim standardima, standardima TICA asocijacije i drugih felinoloških asocijacija. 

 Poštovanje navedenih pravila nadziraće odgovarajuće Komisije našeg Udruženja.

Felinološko društvo Felis Serbica je autor i vlasnik teksta Uzgojnog pravilnika u celosti i njegovo kopiranje i nedozvoljeno umnožavanje je zabranjeno. 

 

Pin It on Pinterest

Share This
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.