...

Felinološko društvo FELIS SERBICA je 09. i 10. oktobra 2021. održalo međunarodnu izložbu mačaka na Beogradskom Sajmu u hali 3. Na izložbi je učestvovalo nešto više od 100 rasnih i domaćih mačaka, više od 15 različitih rasa, od kojih je rasa Minuet bila prvi put predstavljena srpskoj publici. Mačke su se takmmičile u pet kategorija i drugog dana izložbe, nakon završenog ocenjivanja, organizovana je i dodela nagrada Best of Best za najuspešnije mačke na izložbi. 

Sudije koje su ocenjivale mačke:

– Kurt Vlach (Austrija) – Regionalni direktor TICA asocijacije i Allbreed sudija

– Tomoko Vlach (Austrija) – Allbreed sudija

– Monika Dany (Austrija) – Allbreed sudija

– Katharina Krenn (Austrija) – Allbreed sudija

– Andreas Kretschmer-Kraiczek (Nemačka) – Allbreed sudija

Klikom na donje dugme možetepogledati galeriju fotografija sa izložbe:

Priznanja i nagrade za sezonu 2017./2018.

Sezona 2017./2018. godine u TICA asocijaciji bila je još jedna u nizu veoma uspešnih sezona za članove felinološkog društva Felis Serbica. Naši odgajivači i vlasnici mačaka su nastavili niz uspeha iz prethodnih godina i tako mačke iz Srbije i regiona smestile u...

opširnije

Uvod u izlaganje na TICA izložbi

Prva TICA izložba mačaka na kojom učestvujem: ništa ne razumem. Kad mi kažu “ponesi mačku, ti si na redu”, jurim do odgovarajućeg sudijskog stola, ako uopšte pogodim kod kog sam sudije, ne pokazujem mačku, nego sam među posetiocima dok je ona u kavezu, mačka dobije...

opširnije

Pin It on Pinterest

Share This
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.