...

Međunarodna TICA izložba mačaka – Beograd 2015

Međunarodna izložba mačaka „Beograd kroz vekove“ održana je 28. februara i 1. marta 2015. godine, na Beogradskom Sajmu. Sudije koje su sudile na ovoj izložbi bile su: 1. – Angelo Massimo Picardello (Italija) AB/AB 2. – Francesca Gagern (Austrija) AB/AB 3. – Jean Marc...

Međunarodna TICA izložba mačaka – Beograd 2014.

Međunarodna izložba mačaka „8. mart“ održana je 8. i 9. marta 2014. godine, na Beogradskom Sajmu. Sudije koje su sudile na ovoj izložbi bile su: 1. – Kurt Vlach (Austrija) AB/AB 2. – Tomoko Vlach (Austrija) AB/AB 3. – Eduard Borras...

Pin It on Pinterest

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.