...

Međunarodna izložba mačaka „Beograd kroz vekove“ održana je 28. februara i 1. marta 2015. godine, na Beogradskom Sajmu. Sudije koje su sudile na ovoj izložbi bile su:

1. – Angelo Massimo Picardello (Italija) AB/AB

2. – Francesca Gagern (Austrija) AB/AB

3. – Jean Marc Lagarde (Francuska) AB/AB

4. – Katharina Krenn (Austrija) AB/AB

5. – Vlada Beninya (Rusija) AB/SP

6. – Jane Allen (Velika Britanija) SP/AB

7. – Erwin Van Den Bunder (Belgija) SP/SP

Galeriju slika sa ove izložbe možete pogledati OVDE.

Pin It on Pinterest

Share This
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.