...

Međunarodna izložba mačaka „Beograd kroz vekove“ održana je 28. februara i 1. marta 2015. godine, na Beogradskom Sajmu. Sudije koje su sudile na ovoj izložbi bile su:

1. – Angelo Massimo Picardello (Italija) AB/AB

2. – Francesca Gagern (Austrija) AB/AB

3. – Jean Marc Lagarde (Francuska) AB/AB

4. – Katharina Krenn (Austrija) AB/AB

5. – Vlada Beninya (Rusija) AB/SP

6. – Jane Allen (Velika Britanija) SP/AB

7. – Erwin Van Den Bunder (Belgija) SP/SP

Galeriju slika sa ove izložbe možete pogledati OVDE.

Pin It on Pinterest

Share This
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.