...

Osnove nasleđivanja boja kod mačaka

U ovom tekstu nabrojaćemo neke od osnova kod nasleđivanja boja kod mačaka. Kako se u genetici uvek mogu desiti i određene promene (mutacije) i kako genetika predstavlja veoma široko polje osobina, tako se može dogoditi i odstupanje od navedenih činjenica. Izraz BOJA...

Pin It on Pinterest

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.