Dermatofitoza mačaka

Dermatofitoza mačaka je gljivična infekcija kože, krzna i noktiju. Najčešći uzročnik je Microsporum canis, ali su moguće infekcije i sa M. gypseum i  Trichophyton mentagrophytes. Do infekcije najčešće dolazi usled kontakta sa obolelom životinjom, inficiranom dlakom...

Pin It on Pinterest