TICA obrasci

TICA obrasci

Felinološko društvo FELIS SERBICA je od svog osnivanja 2007. godine punopravna članica jedne od najvećih svetskih felinoloških asocijacija, TICA asocijacije (The International Cat Association). Kao njihova punopravna članica izdajemo važeća i međunarodno priznata dokumenta za sve rasne mačke registrovane kod nas i u TICA asocijaciji. 

Na ovoj stranici možete pronaći zvanične TICA formulare za registraciju i za dobijanje šampionskih titula. Za više informacija i pomoć kontaktirajte Sekretara društva ili pošaljite mejl na felis.serbica@gmail.com.

Yes No