...

Zdravlje mačaka

Kada ste vlasnik mačke na prvom mestu vam je njeno zdravlje. Ovde možete pročitati tekstove upravo o zdravlju vaših ljubimaca, čestim obolenjima, zdravstvenoj preventivi, lečenju i simptomima. Najbolji veterinari i profesori sa veterinarskog fakulteta kroz ove tekstove će sa vama podeliti deo iskustava, znanja i savete.

Dermatofitoza mačaka

Dermatofitoza mačaka je gljivična infekcija kože, krzna i noktiju. Najčešći uzročnik je Microsporum canis, ali su moguće infekcije i sa M. gypseum i  Trichophyton mentagrophytes. Do infekcije najčešće dolazi usled kontakta sa obolelom životinjom, inficiranom dlakom...

Pin It on Pinterest

Share This
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.