...

Zdravlje mačaka

Kada ste vlasnik mačke na prvom mestu vam je njeno zdravlje. Ovde možete pročitati tekstove upravo o zdravlju vaših ljubimaca, čestim obolenjima, zdravstvenoj preventivi, lečenju i simptomima. Najbolji veterinari i profesori sa veterinarskog fakulteta kroz ove tekstove će sa vama podeliti deo iskustava, znanja i savete.

Dermatofitoza mačaka

Dermatofitoza mačaka je gljivična infekcija kože, krzna i noktiju. Najčešći uzročnik je Microsporum canis, ali su moguće infekcije i sa M. gypseum i  Trichophyton mentagrophytes. Do infekcije najčešće dolazi usled kontakta sa obolelom životinjom, inficiranom dlakom...

Pin It on Pinterest

Share This
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.