...

Virtualna izložba mačaka

Dragi ljubitelji i vlasnici mačaka, pozivamo vas da nam se pridružite u virtuelnoj izložbi mačaka, iz vašeg doma a sa privilegijom da vaše ljubimce ocenjuju neki od najboljih felinoloških sudija na svetu. Ovom prilikom mačke će ocenjivati dvoje sjajnih sudija iz SAD-a i TICA asocijacije, Steven Savant i Harley de Vilbis i sjajna Kristina Rautio iz Finske iz FIFE asocijacije. Oni će svoja finala podeliti sa učesnicima i publikom video porukom a mačke koje učestvuju i u dodatnom ringu „Smešne mačke“ ocenjivaće publika javno na Facebook grupi „Virtual Cat Show Serbia“. Naši sponzori obezbedili su vredne nagrade za sve pobednike, u svim kategorijama.

Učešće na ovoj izložbi košta 10 eura po mački, za tri mačke 25 eura a za domaće mačke je 5 eura. Učešće u dodatnom ringu „Smešne mačke“ je besplatno za sve koji su se već prijavili na izložbu a ukoliko neko želi da učestvuje samo u ovom dodatnom ringu, bez učešća na izložbi, učešće košta 5 eura. Način plaćanja je objašnjen prilikom popunjavanja prijave.

Ogromno zadovoljstvo će nam biti da se virtualno okupimo i družimo i želimo vam puno uspeha i da osvojite predivne nagrade. Dobrodošli.

Pin It on Pinterest

Share This
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.