Magazin

Felis Serbica priprema i uređuje članke i časopise o felinologiji uopšte, mačkama, njihovim navikama, zdravlju, rasama, odgoju i svemu drugom što promoviše odgovorno vlasništvo. Takođe kroz tekstove magazina „Upoznajte TICA“ imate mogućnost da bliže upoznate TICA asocijaciju i njene predstavnike, sudije i odgajivače.

Upoznajte TICA

Magazin koji vas bližže uposznaje sa TICA asocijacijom, najboljim felinološkim sudijama na svetu i odgajivačima.

Savremena Mačka

Ovom prilikom želimo da vam približimo felinološki svet, svet pun ljubavi prema našim ljubimcima, pun novih znanja kako bi mačkama pružili kvalitetniji i sretniji život, svet pun prijateljstava i druženja, svet gde svi delimo sa svima sve što znamo.

Pin It on Pinterest

Share This