...

Magazin

Felis Serbica priprema i uređuje članke i časopise o felinologiji uopšte, mačkama, njihovim navikama, zdravlju, rasama, odgoju i svemu drugom što promoviše odgovorno vlasništvo. Takođe kroz tekstove magazina „Upoznajte TICA“ imate mogućnost da bliže upoznate TICA asocijaciju i njene predstavnike, sudije i odgajivače.

Upoznajte TICA

Magazin koji vas bližže uposznaje sa TICA asocijacijom, najboljim felinološkim sudijama na svetu i odgajivačima.

Savremena Mačka

Ovom prilikom želimo da vam približimo felinološki svet, svet pun ljubavi prema našim ljubimcima, pun novih znanja kako bi mačkama pružili kvalitetniji i sretniji život, svet pun prijateljstava i druženja, svet gde svi delimo sa svima sve što znamo.

Pin It on Pinterest

Share This
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.