...

Genetika mačaka

U ovim člancima ćemo objašnjavati osnove genetike kod mačaka, kako se nasleđuju boje i druge osobine. Na osnovu ovih saznanja odgajivač će moći da pretpostavi kojih boja će biti mačići u očekivanom leglu od određenih roditelja. Takođe, biće i objašnjenja i o nasleđivanju određenih osobina, kao što su dužina i izgled dlake, ušiju, repa, i drugo.

Osnove nasleđivanja boja kod mačaka

U ovom tekstu nabrojaćemo neke od osnova kod nasleđivanja boja kod mačaka. Kako se u genetici uvek mogu desiti i određene promene (mutacije) i kako genetika predstavlja veoma široko polje osobina, tako se može dogoditi i odstupanje od navedenih činjenica. Izraz BOJA...

Pin It on Pinterest

Share This
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.