Za članove

Sadržaj na ovoj stranici je dostupan isključivo aktuelnim članovima društva Felis Serbica. Svi članovi ovde imaju mogućnost da popunjavanjem elektronskih obrazaca prijave leglo, naruče rodovnike i izvrše promenu vlasništva mačke. Takođe, ovde se mogu preuzeti odgajivački ugovori o kupoprodaji mačeta i saglasnost za parenje, i mogu se preuzeti zvanični TICA obrasci.

Uzgojni pravilnik

h

Cenovnik

l

Prijava legla

l

Rodovnici

l

Prenos vlasništva

i

Odgajivački ugovori

i

TICA obrasci

Pin It on Pinterest

Share This