Struktura društva

Strukturu društva FELIS SERBICA po Statutu čine dva organa:

  • Skupština društva  – koju čine svi aktivni članovi društva,
  • Predsedništvo – kog čine pet članova izabranih od strane Skupštine.

Članovi Predsedništva društva, biraju se na 4 godine, a obnavljaju svoje članstvo svake godine. Aktuelni članovi predsedništva su:

  • Milorad Vlahović – predsednik
  • Dragana Petković – potpredsednik
  • Ana Vlahović – sekretar
  • Davor Milojković – blagajnik
  • Katarina Ginić – savetnik

Mandat aktuelnog Predsedništva započeo je 01. maja 2016. godine.

Milorad Vlahović

Milorad Vlahović

Predsednik

dvm Dragana Petković

dvm Dragana Petković

Potpredsednik

Ana Vlahović

Ana Vlahović

Sekretar

Davor Milojković

Davor Milojković

Blagajnik

Katarina Ginić

Katarina Ginić

Savetnik

Pin It on Pinterest

Share This