Struktura društva

Struktura društva

Strukturu društva FELIS SERBICA po Statutu čine dva organa:

  • Skupština društva  – koju čine svi aktivni članovi društva,
  • Predsedništvo – kog čine pet članova izabranih od strane Skupštine.

Članovi Predsedništva društva, biraju se na 4 godine, a obnavljaju svoje članstvo svake godine. Aktuelni članovi predsedništva su:

  • Milorad Vlahović – predsednik
  • Dragana Petković – potpredsednik
  • Ana Mitić – sekretar
  • Davor Milojković – blagajnik
  • Katarina Ginić – savetnik

Mandat aktuelnog Predsedništva započeo je 01. maja 2016. godine.

Yes No